Sekretess och Säkerhet

AGA Rangemaster Ltd har åtagit sig att skydda din integritet. Denna policy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder de personuppgifter du tillhandahåller oss.

När du använder vår webbplats eller någon av våra tjänster eller tillhandahåller personuppgifter till oss, förutsätter vi att du godkänner att din information används och delas på de sätt som beskrivs i denna policy. 

1. Vilka är vi?
2. Dataskyddslagen
3. Vilka personuppgifter samlar vi in?
4. Användning av cookies och taggar
5. Hur vi använder din information
6. Vem delar vi informationen med?
7. Hur vi skyddar dina personuppgifter
8. Dina lösenord
9. Upphöra kommunikationen med dig
10. Juridisk efterlevnad
11. Tredje parts webbplatser
12. Övervakning av kommunikation
13. Dina rättigheter enligt dataskyddslagen
14. Kontakta oss
15. Ändringar i Säkerhets- och sekretesspolicyn

1. VILKA ÄR VI?


AGA Rangemaster Ltd är den främsta leverantören av range cookers i Storbritannien och har tillverkat högkvalitativa kök i över 185 år. Företaget är också en ledande leverantör av inbyggda hushållsapparater, diskhoar och kranar, rumsuppvärmande spisar och köksredskap. 

AGA Rangemaster Ltd verkar under följande handelsnamn: AGA, AGA Cookshop, AGA Rangemaster, Rangemaster, Rangemaster Sinks, Leisure Sinks, Falcon, Mercury, Rayburn och Redfyre. Företaget är registrerat i England och Wales med registreringsnummer 3872754 och med registrerat säte i Meadow Lane, Long Eaton, Derbyshire NG10 2GD.

AGA Rangemaster Ltd är ett helägt dotterbolag till Middleby Corporation, som är registrerat på 1400 Toastmaster Drive, Elgin, Illinois, USA. 60120

 

2. DATASKYDDSLAGEN


I vår dagliga verksamhet behandlar och lagrar vi personuppgifter om våra kunder och är därför skyldiga att följa kraven i all dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s direktiv om dataskydd 95/46/EG, EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser 2016/679 (tillämpliga från och med maj 2018), EU-direktivet om e-sekretess 2002/58/EG och alla relevanta nationella implementeringsbestämmelser (inklusive den brittiska dataskyddslagen från 1998) och all väsentligen liknande lokal lagstiftning, gällande bland annat vägledning, koder för praxis, rekommendationer och överläggningar av relevant tillsynsmyndighet, i varje enskilt fall i enlighet med ändringar och ersättningar från tid till annan.

Vi tar vårt ansvar enligt dessa bestämmelser, direktiv och lagar mycket allvarligt och strävar alltid efter att säkerställa att de personuppgifter vi erhåller hålls, används, överförs eller på annat sätt behandlas i enlighet med dessa bestämmelser, direktiv och lagar.

 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?


Du kan komma åt och använda sidorna på vår webbplats utan att lämna ut dina personuppgifter.

När du registrerar dig hos oss går du helt eller delvis genom processen att placera en beställning eller begära information från oss. Du kommer då att bli ombedd att lämna viss information såsom namn, adress, kreditkortsinformation (endast om du beställer och betalar med kreditkort) samt telefonnummer och e-postadress så att vi kan behandla och uppfylla din informationsförfrågan eller beställning och meddela dig om din orderstatus.

Vi kommer att upprätthålla ett register över de beställningar och tjänster du har begärt från oss och vi lagrar även information om vilka samtycken du har gett till att få, till exempel, specialerbjudanden, nyheter och produktuppdateringar.

Vi lagrar inte några kreditkortsuppgifter i våra system. Sådan information används endast för att bearbeta din betalning via kreditkortsföretag.

 

4. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH TAGGAR

Våra webbplatser använder ”cookies” och ”taggar” för att följa dina onlineaktiviteter och övervaka användningen av våra webbplatser. Informationen som dessa samlar in och delar är anonym och kan inte användas för att identifiera dig personligen. De varken spårar eller lagrar ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress.

Om du vill läsa mer om våra ”cookies” och ”taggar” bör du läsa vår Policy for cookies.

 

5. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi har rätt att använda den information vi samlar in om dig för att:

• Hantera din beställning
• Hantera ditt konto
• Administrera våra webbplatser
• Övervaka kundernas trafikmönster och bruk av webbplatsen för att kunna utveckla och förbättra webbplatsens design och layout, samt marknadsföringsmaterial.
• Få feedback från dig

Där du har gett samtycke till det kan vi:

• Skicka information som till exempel företagsnyheter, nya produkter, specialerbjudanden och evenemang
• Erbjuda dig tillträde till våra tävlingar

Vi skickar endast marknadsföringsinformation via post eller e-post. Om du har gjort en beställning kan vi kommunicera med dig via telefon och/eller textmeddelande.
 

6. VEM DELAR VI INFORMATIONEN MED?

Utan ditt uttryckliga samtycke kommer vi aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till någon utanför AGA Rangemaster Ltd för användning för deras egna marknadsföringsändamål.

För att kunna betjäna dig på det mest effektiva sättet kan vi dela din information med välrenommerade tredje parts företag. Dessa inkluderar bankorganisationer som hanterar våra kreditkortsbetalningar (inklusive PayPal), expedierings- och distributionsinstitut som hanterar vår orderexpediering, serviceorganisationer som utför reparationsarbeten å våra vägnar, bedrägeribekämpnings- och kreditkontrollorgan, våra revisorer och vårt moderbolag som granskar och utför revision av våra processer. 

Dessa organisationer är bundna av strikta förpliktelser för att hålla dina personuppgifter privata.


7. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

All information vi samlar in om våra kunder lagras på säkra servrar. I situationer där dessa servrar är externt placerade använder vi endast välrenommerade värdföretag som följer säkerhetspolicys och -procedurer som är minst lika strikta som våra egna. 

Alla betalningstransaktioner krypteras med SSL-teknik.

 

8. DINA LÖSENORD


Om vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats, ansvarar du för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte avslöja lösenordet för någon. När du skapar ett lösenord bör det vara minst sju tecken långt och bestå av en blandning av siffror och tecken. Du bör undvika att använda uppenbara fraser som ”lösenord”, ditt namn eller telefonnummer.
 

 

9. UPPHÖRA KOMMUNIKATIONEN MED DIG


Om du bestämmer att du inte längre vill att vi kontaktar dig kan du begära att vi slutar kontakta dig genom att klicka på ”unsubscribe” (avregistrera) eller ”update your contact preferences” (uppdatera dina kontaktpreferenser) i eventuella e-postmeddelanden med marknadsföring. Eller om du vill avsluta vår postkommunikation med dig när du inte har ett konto hos oss, kan du skicka e-post till DP01@agarangemaster.co.uk  där du anger ditt namn, din adress och typen av kommunikation du tagit emot.

När du avregistrerar dig kommer vi att agera snabbt, men du kan fortfarande komma att få meddelanden under en kort period för artiklar som redan har förberetts eller redan är på väg till dig.

Vänligen notera att vi fortfarande kommer att skicka information till dig i syfte att uppfylla din förfrågan om du avregistrerar dig och därefter beställer varor eller begär information.

 

10. JURIDISK EFTERLEVNAD

Vi kan dela dina uppgifter med andra organisationer om vi är skyldiga att delge dina personuppgifter för att följa någon lagstadgad skyldighet eller för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor i enlighet med våra Villkor och bestämmelser och andra avtal. Informationen kan också delas för att skydda AGA Rangemaster Ltds, våra kunders eller andra personers rättigheter, egendom eller säkerhet. 
 

11. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och samarbetspartners. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna integritetsregler och att vi inte ansvarar för deras policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.
 

12. ÖVERVAKNING AV KOMMUNIKATION

Som del av våra ansträngningar att ytterligare förbättra den service vi erbjuder våra kunder kan telefonsamtal till och från oss spelas in och övervakas i utbildningssyfte. För att skydda våra datasystems funktioner övervakar vi inkommande och utgående e-post.
 

13. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGEN

Du har rätt att:

• Ändra dina kommunikationspreferenser när som helst
• Be oss att ta bort dina personuppgifter från våra register
• Uppdatera eller ändra den information vi har om dig om den är felaktig
• Neka till att vi bearbetar din information för marknadsföringsändamål
• Begära en kopia av den information vi håller om dig
• Uppmärksamma ett problem eller lämna in ett klagomål gällande hur din information används.

 

14. KONTAKTA OSS

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller få en kopia av den information vi håller om dig, ber vi dig att skicka ett meddelande till oss på DP01@agarangemaster.co.uk  och ange ”Security and Privacy Enquiry” i ämnesraden. Alternativt kan du skriva till oss på:
 
Data Protection Officer,
AGA Rangemaster,
Station Rd,
Ketley,
Telford,
Shropshire
TF1 5AQ  
 

15. ÄNDRINGAR I SÄKERHETS- OCH SEKRETESSPOLICYN

Vi granskar vår Säkerhets- och sekretesspolicy regelbundet. Denna sekretesspolicy granskades och uppdaterades senast i januari 2022.
Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig om det genom att uppdatera policyn på vår webbplats.