Användarvillfor för Webbplatsen

Den här sidan (tillsammans med de dokument som hänvisas till på den) anger användarvillkoren för hur du kan använda våra webbplatser för att surfa, göra beställningar eller begära broschyrer och övrig information från AGA Rangemaster via våra webbplatser, oavsett om du är gäst eller en registrerad användare. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatserna. Genom att använda våra webbplatser anger du att du godkänner dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du sluta använda våra webbplatser.

INFORMATION OM OSS

www.agaliving.com, www.agarangemaster.com, www.rangemaster.co.uk, www.leisuresinks.co.uk och www.agafalcon.com är webbplatser som drivs av AGA Rangemaster Limited ("AGA Rangemaster", "vi” eller "oss"). Vi är registrerade i England och Wales med registreringsnummer 03872754 och vi har vårt registrerade kontor på AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD.

Vår huvudsakliga handelsadress är AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD.

Våra VAT-nummer är:
•    Storbritannien, VAT-registrering: GB 100 5835 13
•    Frankrike, VAT-registrering: FR 474 8391 7233

Du kan kontakta oss på denna adress eller via e-post på customerrelations@agarangemaster.co.uk eller ringa oss på +44 1952 643149. Som del av våra ansträngningar att ytterligare förbättra den service vi erbjuder våra kunder, kan det hända att telefonsamtal till och från AGA Rangemaster spelas in och övervakas i utbildningssyfte.

 

ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS


Åtkomst till våra webbplatser är tillåten på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på våra webbplatser utan förvarning (se nedan). Vi kommer inte att hållas ansvariga om våra webbplatser av någon anledning är otillgängliga när som helst eller under någon period.

Det kan hända att vi då och då begränsar åtkomsten till vissa delar av våra webbplatser, eller alla våra webbplatser, för användare som har registrerat sig hos oss.

Om du väljer, eller om du får en användaridentifieringskod, ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja informationen till någon tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera alla användaridentifieringskoder eller lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, om du enligt vår uppfattning inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

När du använder våra webbplatser måste du följa bestämmelserna i våra riktlinjer för datoranvändning.

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang som krävs för att du ska få tillgång till våra webbplatser.  Du är också ansvarig för att se till att alla personer som går in på våra webbplatser via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på våra webbplatser och i det material som publiceras på dem.  Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen.  Alla sådana rättigheter förbehålles.

Du kan skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av alla sidor från våra webbplatser för personligt bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på våra webbplatser.

Du får inte på något sätt modifiera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ned och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.

Vår status (och för alla identifierade bidragsgivare) som författare till materialet på våra webbplatser måste alltid erkännas.

Du får inte använda något material på våra webbplatser för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens att göra detta från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av vår webbplats på ett sätt som strider med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda våra webbplatser att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt beslut, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

 

TILLFÖRLITLIGHETEN AV UPPLAGD INFORMATION

Kommentarer och annat material som läggs upp på våra webbplatser är inte avsedda att utgöra råd som bör följas.  Därmed frånsäger vi oss allt ansvar i samband med när besökare på vår webbplats eller när någon som känner till innehållet förlitar sig på tillförlitligheten av materialet.
 

VÅR WEBBPLATS UPPDATERAS REGELBUNDET

Vi har som mål att uppdatera våra webbplatser regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi stänga av åtkomsten till våra webbplatser eller stänga den på obestämd tid. Materialet på våra webbplatser kan vara inaktuellt och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.
 

VÅRT ANSVAR


Materialet som visas på våra webbplatser tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess riktighet. I den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi, samt andra medlemmar i vår företagsgrupp och tredje parter som är knutna till oss härmed uttryckligen:

• Alla förhållanden, garantier och andra villkor som annars skulle kunna antydas av lag, sedvanerätt eller billighetsrätt.
• Ansvar för direkta, indirekta eller följdrelaterade förluster eller skador som en användare ådragit sig i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av användningen av vår webbplats, webbplatser som är kopplade till den och allt material som finns på den, inklusive, utan begränsning av ansvar för:
• förlust av inkomst eller intäkter;
• förlust av affärsverksamhet;
• förlust av vinst eller kontrakt;
• förlust av förväntade besparingar;
• förlust av data;
• förlust av goodwill;
• förlorad förvaltning eller kontorstid; och
• för varje annan förlust eller skada av något slag, oavsett om den uppstår eller orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om detta kan förutses, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra anspråk på förlust av eller skador på din materiella egendom eller andra anspråk på direkt ekonomisk förlust som inte är uteslutna av någon av kategorierna som anges ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet, inte heller vårt ansvar för bedrägligt förfall eller förvrängning i en grundläggande fråga, och inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.


INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS


Vi behandlar information om dig i enlighet med vår Säkerhets- och sekretesspolicy. Genom att använda våra webbplatser samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.

AGA Rangemaster Ltd har åtagit sig att skydda din integritet. Vår Säkerhets- och sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder de personuppgifter du tillhandahåller oss. Du kan när som helst välja bort all eller viss kommunikation. Se Säkerhets- och sekretesspolicyn för att ta reda på mer.

 

UPPLADDNING AV MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS

När du använder en funktion som låter dig ladda upp material på våra webbplatser, eller för att ta kontakt med andra användare av våra webbplatser, måste du följa innehållsstandarderna som anges i våra riktlinjer för datoranvändning. Du garanterar att alla sådana bidrag överensstämmer med dessa standarder och du håller oss skadeslösa för eventuella brott mot den garantin.

Allt material som du laddar upp på våra webbplatser kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja sådant material för tredje parter för diverse ändamål. Vi har också rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att material som du har lagt ut eller laddat upp på vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till privatliv.

Vi kommer inte att vara ansvariga, eller ansvariga gentemot någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som publicerats av dig eller någon annan användare av våra webbplatser.

Vi har rätt att ta bort eventuellt material eller material som du har laddat upp på våra webbplatser om sådant material, enligt vår åsikt, inte överensstämmer med innehållsstandarderna i våra riktlinjer för datoranvändning.
 

KUNDRECENSIONER OCH BERÄTTELSER


Dessa användarvillkor styr ditt användande beträffande kundrecensioner och berättelser som tillhandahålls på våra webbplatser eller leverantörer av sociala medier. I händelse av eventuell konflikt mellan vår Säkerhets- och sekretesspolicy och dessa villkor, kommer dessa användarvillkor att ha företräde för sådana tjänster.

Genom att skicka in innehåll till AGA Rangemaster, representerar och garanterar du att:

• Du är den enda författaren och inte har kopierat innehållet från någon tredje part;
• Allt innehåll som du publicerar är korrekt;
• Användningen av innehållet du tillhandahåller strider inte mot dessa användarvillkor och kommer inte att orsaka skada på någon person eller enhet.

Vidare godkänner och garanterar du att du inte ska skicka något innehåll:

• Som du vet är falskt, felaktigt eller vilseledande;
• Som gör intrång i någon tredje parts upphovsrätt, varumärke eller integritet;
• Det vill säga, eller rimligen kan anses vara, ärekränkande, rasistiskt eller religiöst partisk eller stötande, innehåller obscent språk eller är hotande eller trakasserande mot någon individ, partnerskap eller företag;
• Det inkluderar all information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer; eller
Som innehåller datavirus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorprogram eller filer.

För allt innehåll som du skickar ger du AGA Rangemaster en evig, världsomspännande, oåterkallelig, royaltyfri, överlåtbar rättighet och licens att använda, kopiera, modifiera, ta bort i sin helhet, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i någon form, medium eller teknik utan ersättning till dig.

Allt innehåll du skickar kan användas enligt vår absoluta diskretion. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avkorta eller ta bort innehåll på våra webbplatser som vi anser att, efter eget gottfinnande, bryter mot innehållsriktlinjerna eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Vi garanterar inte att du kommer att ha någon regressrätt via AGA Rangemaster för att redigera eller ta bort innehåll du har skickat in.

Bedömningar och skriftliga kommentarer publiceras vanligtvis inom två till fyra arbetsdagar. Dock förbehåller vi oss rätten att radera eller vägra att lägga upp ett bidrag av någon anledning. Du bekräftar att du är ansvarig för innehållet i ditt bidrag, inte AGA Rangemaster.

Inget av innehållet som du skickar in får bryta mot någon förtroendeplikt gentemot AGA Rangemasters sida, dess agenter, dotterbolag, samarbetspartners, partners eller tredjepartstjänsteleverantörer och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän och anställda.

Genom att skicka in din e-postadress i samband med din bedömning och recension, samtycker du till att AGA Rangemaster och dess tredjepartstjänsteleverantörer kan använda din e-postadress för att kontakta dig angående status för din recension och andra administrativa ändamål.


VIRUS, HACKING OCH ANDRA BROTT

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en denial of service eller en distribuerad överbelastningsattack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt lagen om datormissbruk från 1990. Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av en distribuerad attack mot tjänsten, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat upphovsrättsligt skyddat material på grund av att du använder vår webbplats eller laddar ned något material som finns på den eller på någon webbplats som är kopplad till den.

 

LÄNKAR TILL VÅR WEBBPLATS

Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det. Du får inte skapa en -länk på ett sådant sätt som antyder någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida där inga finns.

Du får inte upprätta en länk till vår webbplats från en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte utformas på någon annan plats. Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd till länkning utan förvarning. Webbplatsen där du länkar måste uppfylla alla avseenden med innehåll standarder som anges i våra riktlinjer för datoranvändning.

 

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS


När vår sida innehåller länkar till andra sidor och tjänster som tillhandahålls av tredje parter, är dessa länkar tillhandahållna endast för information.  Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå i samband med din användning av dem.
 

BEHÖRIGHET OCH TILLÄMPLIG LAG


De engelska domstolarna kommer att ha exklusiv behörighet när det gäller alla anspråk som härrör från eller har samband med ett besök på vår webbplats, även om vi behåller rätten att väcka talan mot er för brott mot dessa villkor i ert hemland eller i något annat relevant land.

Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

 

VARUMÄRKEN

AGA, Rayburn, Rangemaster, Falcon och Mercury är registrerade varumärken i Storbritannien som tillhör AGA Rangemaster Ltd och är de viktigaste varumärkena bland ett större antal nationellt och internationellt registrerade varumärken.

 

VARIATIONER

Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Vi kan revidera dessa användarvillkor när som helst genom att ändra denna sida och du måste vara medveten om detta eftersom dessa användarvillkor är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan även komma att ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

Dessa villkor har granskats och uppdaterats i januari 2022.

 

DINA FRÅGOR

Om du har några frågor angående material som visas på vår webbplats, kontakta customerrelations@agarangemaster.co.uk.

Tack för att du besöker vår webbplats.

© Copyright 2022 AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD